Kalendarz

Godz.

 

Harmonogram dnia w Niepublicznym przedszkolu „wesoła ciuchcia”

 w Mińsku mazowieckim

 

 

6.40 – 9.00

 

 

 

 

 

8.50

 

 

9.00

 

9.30 – 11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 – 12.20

 

 

 

 

 

12.20

 

12.30

 

13.00 – 13.50

 

 

13.50

 

14.00

 

14.30-15.30

 

 

 

 

15.30 – 17.30

 

czas otwarty

*schodzenie się dzieci w jednej z sal

*wspólne planowanie dnia (przygotowanie do zajęć edukacyjnych)

*zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela

*ćwiczenia indywidualne – realizacja programów indywidualizacji

 

Rozchodzenie się do sal

*czynności higieniczne (mycie rąk, przygotowywanie się do śniadania)

 

śniadanie

 

czas zadaniowy

*organizowanie różnorodnych form aktywności dziecka (w cyklu zadaniowym)

-          zajęcia z zakresu: edukacji gimnastycznej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, społecznej, technicznej

-          wycieczki

-          zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

 

czas warsztatowy

*ćwiczenia sprawności praktycznej, indywidualnej

*kontynuowanie podjętych zadań czynnościowych

*zajęcia dodatkowe

*spacery

 

*czynności higieniczne (mycie rąk, przygotowanie się do obiadu)

 

obiad

 

czas organizacyjny (w tym czas relaksu)

*czynności higieniczne (np. mycie zębów)

 

*czynności higieniczne (mycie rąk, przygotowanie się do podwieczorku)

 

Podwieczorek

 

Czas warszatatowy

*podsumowanie zajęć, przypomnienie poznanych i omawianych treści

*zajęcia dodatkowe

 

czas otwarty

*prace i zabawy w grupach łączonych

*rozchodzenie się dzieci do domu, pożegnanie dnia

*ćwiczenia indywidualne, stymulacyjne, kompensacyjne

*zajęcia dodatkowe

*zabawy dowolne