Wychowawcy

 

ciuchcia_jeden Nasz kadra

 

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Panie wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci, mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności. W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzenia postępów dziecka. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych.

 ciuchcia100