Misja

ciuchcia_jeden Nasze cele

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka. Chcąc przygotować dzieci do ułatwionego „startu” w życie szkolne, a także dać im solidne podstawy umożliwiające osiągnięcie sukcesów w dalszej edukacji szkolnej, pragniemy stworzyć  jak najlepsze warunki sprzyjające odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji  do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Program dydaktyczny dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz odpowiednio dobranych grup wiekowych.
W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia wspomagamy naszych małych ludzi w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata. Poprzez gry i zabawy uznawane przez nas za najlepsza formę przekazywania wiedzy .

Zapewniamy także , iż pobyt w przedszkolu jest niezastąpiona formą wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka, kształtowania wyobraźni , społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej , uczenia, poczucia własnej wartości  i wiary we własne możliwości , koleżeństwa i stałego kontaktu z rówieśnikami , a także zasad higieny, co łącznie stanowi nieoceniony dar zapewniający udany start w życie naszym pociechom.

ciuchcia100